VI SÄTTER MÄNNISKAN I FÖRSTA RUMMET

ADVOKATBYRÅN KLINT HJÄLPER DIG MED FRÅGOR OM ENSAM VÅRDNAD

Tyvärr hamnar många i dag i en situation där de måste överväga om de behöver ensam vårdnad om sina barn. Att man inte alltid lyckas få ett förhållande att fungera är förståeligt, men många föräldrar lyckas ändå kommunicera tillräckligt bra för att fortsatt ha delad vårdnad om sina barn. Om man trots allt skulle hamna i ett läge där det är ohållbart är det viktigt att ta juridisk hjälp för att få stöd och de kunskaper som behövs för att kunna ta nästa steg och begära ensam vårdnad.

I fall där det förekommer våld eller hot om våld, sexuella övergrepp eller missbruksproblematik finns det starka skäl att överväga att ansöka om ensam vårdnad. Ett annat skäl kan vara om den andra föräldern hotar att ta barnen ifrån dig genom att flytta till annan ort inom eller utom landet och förhindra att du får umgås med dem. Om något sådant inträffar är det viktigt att du tar hjälp omedelbart för att hitta en lösning som skyddar både dig och barnen.

Kontakta oss gärna för inledande gratis rådgivning på telefon: 08-121 501 00. I akuta fall kan du även nå oss via vår jourtelefon: 08-121 501 13. Det går också bra att fylla i kontakformuläret på vår kontaktsida

Juridisk rådgivning oumbärlig

Oavsett om en av föräldrarna får ensam vårdnad om barnen försöker man så långt det är möjligt att hitta lösningar där båda föräldrarna fortsatt har rätt till umgänge med barnen - eller snarare barnen med föräldrarna. Det är framför allt barnens rättigheter och trygghet som skall stå i första rummet. 

barn på lekplats

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra vårdnadshavaren inte längre fungerar rekommenderar vi att du kontaktar oss på Advokatbyrån Klint. Vi har många års erfarenhet av familjerättsliga mål och kan hjälpa dig med de steg du behöver ta för att komma vidare. Vår målsättning är att vara en lite mänskligare advokatbyrå, en partner som lyssnar på dig och sätter sig in i din situation. Vi ger dig råd och kan bistå dig i en eventuell rättsprocess.

Ensam vårdnad aldrig ett förstaval

Generellt ses ett beslut om ensam vårdnad som en sista utväg, när kommunikationen mellan föräldrarna inte längre fungerar eller om en av föräldrarna helt brister i sitt ansvar. För att ändra vårdnaden krävs ett domstolsbeslut som fattas efter att någon eller båda av föräldrarna fört frågan om vårdnad på tal. Även en domstol kan väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn.

Viktigt är att domstolen ska se till barnets bästa när beslutet om vårdnad ska tas. Anledningar till att ensam vårdnad föredras kan vara bland annat att det förekommer våld i relationen, att en förälder brister i ansvar för barnet, att föräldrarna har svårt eller omöjligt att samarbeta eller liknande fall där barnets bästa åsidosätts.

Vi hjälper dig gärna att reda ut begreppen för att du ska kunna få kunskap och insikt om såväl dina rättigheter som dina skyldigheter. Vi står även till förfogande när det kommer till rättslig representation. Ta kontakt med oss redan idag så kan vi boka in ett första möte!

 

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.