Ensam vårdnad

Experter på familjerätt och relaterade frågor | 08-121 501 00

Debbie

Debbie Nujen har tidigare arbetat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz och Innerstans advokatbyrå. Debbie har även arbetat på Migrationsverket och Nacka kommun.

Debbie är advokat och har avlagt sin juristexamen vid Stockholms universitet med specialkurser vid juridiska fakulteten i Aix-En-Provence, Frankrike. Debbie har även avlagt sin examen som diplomerad företagsekonom vid Företagsekonomiska institutet. Debbie har därutöver studerat franska i Dijon, Frankrike och spanska i El Puerto de Santa Maria, Spanien

Debbie arbetar inom byråns samtliga rättsområden och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge samt som offentligt biträde i migrationsmål och mål gällande LVU samt LPT.

Debbie har stor erfarenhet av komplicerade och infekterade mål inom sina respektive rättsområden.

Debbie talar bl.a. kurdiska, turkiska, franska, spanska och engelska.

Förutom arbetet som advokat håller Debbie Nujen i utbildningar och är anlitad som föreläsare, sakkunnig och expert inom sin specialistkompetens.

Mobil: 076 189 45 57
Direkt: 08 121 501 02
E-mail: nujen@advokatklint.se

 

Ring för kostnadsfri rådgivning!