Ensam vårdnad

Experter på familjerätt och relaterade frågor | 08-121 501 00

Elina Linder

Elina har tidigare arbetat på Advokatbyrån Rätt och Råd, Advokatbyrån Elisabeth Fritz samt varit delägare på Innerstans Advokatbyrå.

Elina har studerat vid Stockholms Universitet och tog sin juristexamen år 2006.

Elina arbetar med byråns samtliga rättsområden och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge.

Elina har stor erfarenhet av komplicerade vårdnadstvister, umgängesmål och mål om barns boende, vilket är det område hon besitter särskild kompetens inom.

Mobil: 076 018 30 87
Direkt: 08 121 501 01
E-post: linder@advokatklint.se

 

Ring för kostnadsfri rådgivning!