Ensam vårdnad

Experter på familjerätt och relaterade frågor | 08-121 501 00

Jeanette Nickander Svedin

Jeanette har tidigare arbetat som biträdande jurist på Advokatfirman Salmi & Partners. Hon har dessförinnan fullgjort praktiktjänstgöring på Advokatfirman SSW.

Jeanette är advokat med juristexamen från Örebro universitet.

Jeanette tar i huvudsak uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i LVU/LVM/LPT- mål. God man och rättegångsbiträde enligt äktenskaps -och föräldrabalken. Anlitas ofta som ombud i mål rörande vårdnad/boende/umgänge av barn, samt övrig familjerätt.

Mobil: 072 090 88 32
Direkt: 08 121 501 08
E-post: svedin@advokatklint.se

 

Ring för kostnadsfri rådgivning!