Ensam vårdnad

Experter på familjerätt och relaterade frågor | 08-121 501 00

Matilda Scherlin

Matilda Scherlin

Matilda har tidigare arbetat på Innerstans Advokatbyrå, Advokatbyrån Elisabeth Fritz och fullgjort en praktiktjänstgöring på Hannes Snellman Advokatbyrå.

Matilda har en juristexamen från Stockholms universitet och har därutöver studerat familjerätt och straffrätt vid University of San Carlos i Filippinerna.

Matilda åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde och som god man. Matilda arbetar därutöver med mål om vårdnad om barn och ekonomisk familjerätt.

Matilda har ett stort ideellt engagemang och har god erfarenhet av att ge stöd och råd till unga personer som har blivit utsatta för brott eller som har farit illa. Hon är ledamot i Föreningen Tillsammans samt stödjer Tjejzonens medarbetare, volontärer och stödsökande med juridisk rådgivning och utbildning.

Tjänstledig

 

Ring för kostnadsfri rådgivning!