Ensam vårdnad

Experter på familjerätt och relaterade frågor | 08-121 501 00

Om Advokatbyrån Klint

EXPERTKOMPETENS INOM VÅRDNADSTVISTER

Advokatbyrån Klint är en väletablerad och pålitlig advokatfirma med bred juridisk kompetens. Byrån grundades av Elina Linder, Martin Tesch och Julia Kempff och drivs idag av dessa tre advokater från kontoret i Stockholm.

advokater

När du söker juridisk hjälp i familjerättsliga frågor är det inte bara goda juridiska kunskaper och lång erfarenhet inom området som är viktiga. Trygghet och säkerhet väger minst lika tungt för att du skall känna att du har en pålitlig partner vid din sida i målet. Vi på Advokatfirman Klint lägger stort värde vid att vara den lite mänskligare advokatbyrån där lyhördhet, lojalitet och inlevelseförmåga är lika viktiga som juridiken. Vårt mål är att sätta oss in i just din unika situation och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Vi har en stor förståelse för att det kan ligga personliga tragedier till grund för frågor om familjerätt generellt och frågor om ensam vårdnad specifikt. Med detta i åtanke utformar vi skräddarsydda lösningar där vi ser till individens enskilda behov för att på så sätt hitta de bästa lösningarna i olika typer av konflikter. För oss är människor i grunden väldigt lika, men ofta krävs det fingertoppskänsla för att man ska kunna kommunicera på rätt sätt.

Vi är främst verksamma inom områdena humanjuridik och affärsjuridik. Utöver familjerättsliga frågor är vi bland annat verksamma inom socialrätt, arbetsrätt, och asylrätt inom humanjuridiken. Inom affärsjuridik kan vi bland annat bistå i arbetsrättsliga frågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt och skatterätt.

 

Vi sätter alltid människan i första rummet.