Ensam vårdnad

Experter på familjerätt och relaterade frågor | 08-121 501 00

Veronica Alfvegren

Veronica har tidigare arbetat som biträdande jurist på Innerstans advokatbyrå och Advokatbyrån Elisabeth Fritz. Hon har dessförinnan närmast arbetat som kommunjurist.

Veronica har studerat vid Lunds universitet där hon tog sin juristexamen.

Veronica är advokat och arbetar med byråns samtliga rättsområden och särskilt med frågor rörande familjerätt, LVU, LVM, LPT, LRV och utlänningsrätt. Veronica åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Veronica besitter särskild kompetens inom socialrätt och har stor praktisk erfarenhet av komplicerade vårdnadsmål.

Mobil: 072 516 12 22
Direkt: 08 121 501 05
E-post: alfvegren@advokatklint.se

 

Ring för kostnadsfri rådgivning!