Ensam vårdnad

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad |  0730-730 914

Artiklar om ensam vårdnad | Regler för ensam vårdnad mm

Artiklarna i denna blogg levereras av en extern part och är inte skrivna av Advokatfirmam Edelhjelm.

Sida 2

Ensam vårdnad är ett stort ansvar

24 nov 2016

När två föräldrar varken kan samarbeta eller kommunicera är det givetvis ett stort problem. Fungerar inte föräldrarna ihop under en längre period så kan man tala om djupgående samarbetsproblem, vilket kan vara en grund för att tilldela den ena parten ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan även bli aktuellt under andra omständigheter. Det kan då handla [...]


Pappa fick vårdnad mot barnens vilja

16 nov 2016

Här berättar vi om ett fall där en pappa fick ensam vårdnad om sina barn – trots att hans barn inte har velat träffa honom på en lång tid. Det gifta paret har två barn tillsammans, födda 2005 och 2007. Efter en skilsmässa 2008 storartade en tvist om barnens umgänge och boende. Tvisten slutade med [...]


Grundkurs i ensam vårdnad

4 nov 2016

Vill man ha ensam vårdnad om dina barn så kan du ansöka om det hos tingsrätten. Båda föräldrarna har dock rätt till umgänge med barnen även vid ensam vårdnad. Om två föräldrar ska skilja sig och är överens om att den ena ska få ensam vårdnad så kan ni ange vem som ska få vårdnaden [...]


Mamma fick ensam vårdnad efter överklagande

24 okt 2016

Rättsfall som handlar om vårdnad av barn är ofta komplicerade och uppslitande historier. Här berättar vi historien om en tolvårig flicka som hamnade i mitten av föräldrarnas bittra konflikt. Fallet gick först upp i Norrköpings tingsrätt. Båda föräldrarna yrkade på ensam vårdnad. Tingsrätten prövade först om det var tänkbart med gemensam vårdnad, men kom fram [...]


 

 

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.