Om oss

Expertkompetens inom vårdnadstvister

När du söker juridisk hjälp i familjerättsliga frågor är det inte bara goda juridiska kunskaper och lång erfarenhet inom området som är viktiga. Trygghet och säkerhet väger minst lika tungt för att du skall känna att du har en pålitlig partner vid din sida i målet. På Advokatfirman Edelhjelm lägger vi stort värde vid att vara den lite mänskligare advokatbyrån där lyhördhet, lojalitet och inlevelseförmåga är lika viktiga som juridiken. Vårt mål är att sätta oss in i just din unika situation och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Vi har en stor förståelse för att det kan ligga personliga tragedier till grund för frågor om familjerätt generellt och frågor om ensam vårdnad specifikt. Med detta i åtanke utformar vi skräddarsydda lösningar där vi ser till individens enskilda behov för att på så sätt hitta de bästa lösningarna i olika typer av konflikter. För oss är människor i grunden väldigt lika, men ofta krävs det fingertoppskänsla för att man ska kunna kommunicera på rätt sätt.

Vi arbetar främst inom familjerätt men har även kompetens inom en rad övriga humanjuridiska områden. Utöver familjerättsliga ärenden är vi bland annat verksamma inom socialrätt, brottmål, och migrationsrätt. 

Vi är ett stöd genom en svår process

Vi ser människan också. För oss är det viktigt. Som klient till oss så kommer du att få ett stöd genom en svår process. I många fall inom familjerätt så kan man känna sig ensam, sviken och utelämnad. Vi är ett stöd - en axel att luta sig mot - då det blåser som värst. Du ska känna att du kan ringa när som helst och få det stöd du behöver.

Vi arbetar främst inom familjerätt men har även kompetens inom en rad övriga humanjuridiska områden. Utöver familjerättsliga ärenden är vi bland annat verksamma inom socialrätt, brottmål, och asylrätt.

Vi sätter alltid människan i första rummet.