Ensam vårdnad

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad |  0730-730 914

Om oss

Advokatfirman Edelhjelm grundades 2013 av Anna Edelhjelm. Idag består firman av två advokater och två biträdande jurister med vårdnadstvister och familjerätt som huvudinriktning.

Expertkompetens inom vårdnadstvister

När du söker juridisk hjälp i familjerättsliga frågor är det inte bara goda juridiska kunskaper och lång erfarenhet inom området som är viktiga. Trygghet och säkerhet väger minst lika tungt för att du skall känna att du har en pålitlig partner vid din sida i målet. Vi lägger stort värde vid att vara den lite mänskligare advokatbyrån där lyhördhet, lojalitet och inlevelseförmåga är lika viktiga som juridiken. Vårt mål är att sätta oss in i just din unika situation och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Vi har en stor förståelse för att det kan ligga personliga tragedier till grund för frågor om familjerätt generellt och frågor om ensam vårdnad specifikt. Med detta i åtanke utformar vi skräddarsydda lösningar där vi ser till individens enskilda behov för att på så sätt hitta de bästa lösningarna i olika typer av konflikter. För oss är människor i grunden väldigt lika, men ofta krävs det fingertoppskänsla för att man ska kunna kommunicera på rätt sätt.

Vi arbetar främst inom familjerätt men har även kompetens inom en rad övriga humanjuridiska områden. Utöver familjerättsliga ärenden är vi bland annat verksamma inom socialrätt, brottmål, och asylrätt. 

Medarbetare Stockholm

Anna Edelhjelm
Advokat 
Tel: 070-283 83 25
Mail: [email protected]

Josefine Sundberg
Advokat
Tel: 070-224 04 02
Mail: [email protected]

Ellinor Engström
Biträdande jurist
Tel: 070-241 79 76
Mail: [email protected]

Mikaela Jeansson
Biträdande jurist
Tel: 073-837 11 22
Mail: [email protected]

Linnea Renntoft
Administration
Tel: 070-837 11 22
Mail: [email protected]

Greta Brandimarti
Administration
Tel: 070-837 11 22
Mail: [email protected]

 

Vi sätter alltid människan i första rummet.