Förberedelse inför process

I familjerättsliga ärenden som en vårdnadstvist är det mycket viktigt att komma ihåg barnens bästa. Även om du själv har problem att komma överens med den andra föräldern är det viktigt att komma ihåg att barnen har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Det är endast i undantagsfall som man ändrar på umgängesrätten, till exempel om du och dina barn måste bo på skyddad ort på grund av hot från den andra föräldern.

Kom väl förberedd

Precis som i andra rättsprocesser är det viktigt att du lägger fram din sida av saken på ett sakligt och välgrundat vis. Försök att samla på dig underlag som visar din egen lämplighet, till exempel genom att begära att skolpersonal intygar när du har varit på plats och hämtat/lämnat barnen, att läkare noterar din närvaro i journaler vid barnens läkarbesök och att det finns närvarande vittnen när du hämtar eller lämnar barnen hos den andra föräldern.

Viktigt att vara saklig och samlad

Det är också viktigt att du sammanställer bevis mot den andra vårdnadshavaren på ett sakligt sätt. Det måste finnas tydliga punkter som visar att det inte fungerar för er båda att ha delad vårdnad om barnen och varför det är på det viset.

hand i hand

Vi hjälper dig med att sammanställa de punkter du vill framföra i rätten och hur du framställer dem på ett sakligt och tydligt sätt. Det är väldigt viktigt att försöka hålla sig samlad i den här typen av processer, även om det givetvis ofta blir känslosamt då det handlar om de egna barnen och deras bästa samt att det kan vara svårt att hantera en relation som har gått sönder.

Vi vill vara ditt stöd under processen så att du får bästa möjliga hjälp att framföra din sida av saken.

 

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.