Ensam vårdnad

Normen i Sverige är att man skall ha gemensam vårdnad om sina barn så långt det är praktiskt möjligt. Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot det ska båda föräldrarna vara vårdnadshavare, även om de har valt att separera.

Få självklarheter med ensam vårdnad

Om man ansöker om att få ensam vårdnad om sina barn är det viktigt att komma ihåg att det handlar om att man då blir ansvarig för barnets juridiska och personliga förhållanden. Exempel på sådant man får besluta om är skolgång, sjukvård och ansökan om pass.

Umgängesrätt en separata fråga

Däremot har man inte rätt att bestämma hur ofta den andra föräldern har rätt till umgänge med barnen. Detta regleras i rätten vid behov och utgår alltid från barnets bästa, eftersom det i slutändan är barnets rätt till umgänge det handlar om. Det är endast i extremfall som man ruckar på umgängesrätten och då endast om det inte ens fungerar att ha umgänge i närvaro av socialtjänsten.

Om föräldrarna inte är gifta har modern automatiskt vårdnaden om barnen såvida man inte har anmält att man vill ha gemensam vårdnad. Detta gör man genom att man fastställer faderskapet och anmäler det till socialnämnden. Det går också att vända sig till Skatteverket om inget tidigare beslut finns, eller till tingsrätten. Det kan ibland hända att en pappa inte fått veta om att han är far till barnen förrän långt senare och att han då vill ansöka om vårdnad om sina barn.

lekande barn

Barnen är viktigast

Det är viktigt att komma ihåg att barnen har rätt att säga sitt i frågan - särskilt när det kommer till umgänget. Rätten tar hänsyn till barnens ålder och mognadsgrad vid utredningen av hur umgänget skall se ut efter en vårdnadstvist.

 

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om just din situation.