Stöd genom vårdnadstvist
Kostnadsfri rådgivning

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad

Stöd genom vårdnadstvist
Kostnadsfri rådgivning

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad

Ensam vårdnad – juridisk hjälp i en svår tid

Tyvärr hamnar många föräldrar i dag i en situation där de känner att de behöver ansöka om ensam vårdnad om sitt eller sina barn.

Att man inte alltid lyckas få ett förhållande att fungera är förståeligt, men många föräldrar lyckas ändå kommunicera tillräckligt bra för att fortsatt ha gemensam vårdnad om barnen. Om man trots allt skulle hamna i ett läge där det är ohållbart med gemensam vårdnad är det viktigt att på ett tidigt stadium söka juridisk hjälp för att få stöd och den expertis som krävs för att kunna ta nästa steg och begära ensam vårdnad.

Vi bistår dig vid en eventuell vårdnadstvist samt med övriga juridiska frågor inom familjerätt och vårdnad. Kontakta oss gärna för inledande gratis rådgivning på telefonnummer: 08-20 71 20. Det går också bra att fylla i kontaktformuläret direkt på vår kontaktsida

Varför ansöka om ensam vårdnad?

I fall där det förekommer våld eller hot om våld, sexuella övergrepp eller missbruksproblematik finns det starka skäl att överväga att ansöka om ensam vårdnad.

Ett annat skäl kan vara om den andra föräldern hotar att ta barnen ifrån dig genom att flytta till annan ort inom eller utom landet och förhindra att du får umgås med dem.

Om den andra föräldern hotar att ta barnen ifrån dig eller något liknande inträffar är det viktigt att du tar hjälp omedelbart för att hitta en lösning som skyddar både dig och barnen.

Att ansöka om ensam vårdnad kan även fungera som en sista utväg om den ena föräldern helt brister i sitt ansvar eller när kommunikationen inte längre fungerar mellan föräldrarna. Dock är det viktigt att tänka på att det alltid är barnens intressen som ska vara i fokus när man diskuterar vårdnad och umgänge.

Juridisk rådgivning oumbärlig

Oavsett om en av föräldrarna får ensam vårdnad om barnen försöker man så långt det är möjligt att hitta lösningar där båda föräldrarna fortsatt har rätt till umgänge med barnen.

Eller snarare att barnen har rätt till umgänge med föräldrarna, det är trots allt barnens rättigheter och trygghet som skall stå i första rummet. Umgängesrätt är inte samma sak som vårdnad och vi hjälper gärna dig att hitta en bra lösning som passar alla inblandade parter och som är den som är allra bäst för barnen.

barn på lekplats

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra vårdnadshavaren inte längre fungerar rekommenderar vi att du kontaktar oss på MTA för juridisk rådgivning. Vi har många års erfarenhet av familjerättsliga mål och kan hjälpa dig med de steg du behöver ta för att komma vidare.

Vår målsättning är att vara en lite mänskligare advokatbyrå, en partner som lyssnar på dig och sätter sig in i din situation. Vi ger dig råd och kan bistå dig i en eventuell rättsprocess. Ta kontakt med oss för ett inledande samtal så kan vi tillsammans lägga upp en plan för hur vi kan hjälpa dig med vårdnadsfrågor eller övrig familjerätt. 

Ensam vårdnad aldrig ett förstaval

Generellt ses ett beslut om ensam vårdnad som en sista utväg. Ett beslut som fattas när kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar eller om en av föräldrarna helt brister i sitt ansvar.

För att ändra vårdnaden krävs ett domstolsbeslut som fattas efter att någon eller båda av föräldrarna fört frågan om vårdnad på tal genom en stämningsansökan. Även en domstol kan väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn.

Viktigt är att domstolen ska se till barnets bästa när beslutet om vårdnad ska tas. Anledningar till att ensam vårdnad föredras kan vara bland annat att det förekommer våld i relationen, att en förälder brister i ansvar för barnet, att föräldrarna har svårt eller omöjligt att samarbeta eller liknande fall där barnets bästa åsidosätts.

Vi erbjuder juridisk expertis

Vi hjälper dig gärna att reda ut begreppen för att du ska kunna få kunskap och insikt om såväl dina rättigheter som dina skyldigheter.

Vi står även till förfogande när det kommer till rättslig representation. Ta kontakt med oss redan idag så kan vi boka in ett första möte! Vid en vårdnadstvist är det vanligt att alla inblandade parter bli dränerade på energi. Därför är det extra viktigt att du får hjälp och stöd under tiden så att du orkar stå upp för dina och barnets rättigheter. Vi står vid din sida genom hela processen och ser till att allting går rätt till.

Vad menas med ensam vårdnad?

Det kan som sagt vara svårt att hålla isär begreppen när det kommer till familjerättsfrågor. Ensam vårdnad innebär exempelvis inte att man har ensam umgängesrätt och att den andra föräldern inte har möjlighet att träffa barnet. Ensam vårdnad innebär istället att man som enda person har ansvar för frågor som rör barnets vardag och dess juridiska rättigheter och skyldigheter exempelvis gällande sjukvård, skolgång samt kontakter med myndigheter.

Umgänget regleras således inte av ensam vårdad utan diskuteras fram under vårdnadsförhandlingarna separat från beslutet om vårdnad. Vanligast är att barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett vem som har vårdnad. Hur det umgänget ska läggas upp beslutas med barnets bästa i åtanke om det är så att föräldrarna inte kan komma överens på egen hand.

Ta första kontakten redan idag

Väljer du att ta kontakt med oss redan idag kan vi erbjuda en första kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans diskuterar ditt fall och hur du vill gå vidare med det. Vi har förståelse för att det är en känslig process att gå genom när man hamnar i en vårdnadstvist och gör vårt yttersta för att erbjuda en trygg miljö där du kan känna tillit.

Vi kan även bistå med rådgivning gällande finansiering av den juridiska hjälpen. Har du en hemförsäkring finns vanligtvis rättsskydd inkluderat och i vissa fall av vårdnadsfrågor finns det även möjlighet att få allmän rättshjälp. Våra jurister och advokater har goda kunskaper om hur de kan hjälpa dig med finansieringsfrågan.  

Artiklar om vårdnadsfrågor

RSS

Väntetid vid skilsmässa – så fungerar det

13 Dec 2023

Vid skilsmässa finns alltid en betänketid innan skilsmässa får juridiskt genomslag. Här förklaras väntetid vid skilsmässa – så fungerar det. 6-12 månaders betänketid vid skilsmässa För att minska antalet ”förhastade” skilsmässor finns det en regel om betänketid att förhålla sig till. Betänketiden är ofta 6 månader men vid önskemål om en längre betänketid på 12 [...]


Ensam vårdnad vid utlandsresa

24 Aug 2023

Här går vi igenom vem som får ensam vårdnad eller delad vårdnad av barnen när en av föräldrarna flyttar till ett annat land efter en skilsmässa. Frågor som rör barns vårdnad, umgänge och boende regleras i föräldrabalken, kapitel sex. Har föräldrarna gemensam vårdnad har båda rätt att bestämma i alla de frågor som rör barnet [...]


Vårdnad – här går vi igenom de olika begreppen

31 May 2023

När ett gift eller samboende par som också har ett eller flera barn skiljer sig eller separerar finns det många frågor att ta tag i. Men den fråga som alltid hamnar högt på listan över prioriteringar är förstås vårdnaden av gemensamma barn. Här finns det ett otal aspekter att tänka på. Barnets bästa är alltid [...]


Strukturell familjeterapi | Så fungerar det

4 Apr 2023

Att gå i familjeterapi kan vara ett sätt att komma tillrätta med problem som finns inom familjen. Oavsett om man planerat att separera eller ej är familjeterapi en bra väg att gå. I mångt och mycket kommer man ju, om man har barn tillsammans, att alltid fortsätta vara en familj, och att kunna kommunicera på [...]


Skyddad identitet – så fungerar det

14 Feb 2023

Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddad identitet – eller skyddade personuppgifter som är den officiella benämningen. Här berättar vi vad det betyder att ha skyddad identitet. Behövs vid allvarliga hot Skyddad identitet kan behövas när en person är utsatt för allvarliga hot och det är enkelt att ta reda [...]


Hur hjälper en autismdiagnos?

21 Nov 2022

Personer som har autism föds med det och har det livet ut. Autism påverkar hela ens sätt att vara, bete sig, tänka och kommunicera med andra människor. Här berättar vi mer om autism, bland annat hur en autismdiagnos kan hjälpa.  Flera diagnoser ingår i spektrat Autism ingår inom samlingsnamnet autismspektrumtillstånd, förkortat AST. Inom autism ingår [...]


Så fungerar skolplikten i Sverige

10 Aug 2022

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning – och nästan alla har dessutom skolplikt. Här berättar vi i korthet vad den svenska skolplikten innebär. Skolplikt innebär att barn ska delta i den verksamhet som skolan erbjuder. För att en elev inte ska behöva gå till skolan måste det finnas ett giltigt skäl. [...]


Grundkurs i ensam vårdnad

1 Jun 2022

Vill man ha ensam vårdnad om dina barn så kan du ansöka om det hos tingsrätten. Båda föräldrarna har dock rätt till umgänge med barnen även vid ensam vårdnad. Om två föräldrar ska skilja sig och är överens om att den ena ska få ensam vårdnad så kan ni ange vem som ska få vårdnaden [...]


Vad gör man om en läkare på BUP ordinerar skogsbad och akupunktur mot ångest och depression?

14 Mar 2022

Får du inte hjälp på BUP – så här framför du klagomål Känner du att ditt barn inte får rätt hjälp på BUP? Lider ditt barn av psykisk ohälsa och tycker inte att läkaren lyssnar ordentligt? Ordineras ditt barn skogsbad och akupunktur istället för relevant vetenskapligt belagd behandling? Här berättar vi om hur du ska [...]


 

 

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.