Skyddad identitet – så fungerar det

Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddad identitet – eller skyddade personuppgifter som är den officiella benämningen. Här berättar vi vad det betyder att ha skyddad identitet.

Behövs vid allvarliga hot

Skyddad identitet kan behövas när en person är utsatt för allvarliga hot och det är enkelt att ta reda på var du bor. Det kan handla om hot från familj eller släkt, en partner, kriminella element som ett gäng eller en eller flera personer som den hotade personen har vittnat mot i rätten.

Man kan säga att skyddad identitet är ett samlingsnamn för tre olika sorters sekretesskydd. Dessa är sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Samtliga är till för att skydda personer som riskerar att råka illa ut om uppgifter om till exempel adress lämnas ut.

Sekretessmarkering

En sekretessmarkering innebär att personliga uppgifter i Skatteverkets databas och andra myndigheter är markerade med sekretess. Detta innebär att myndigheterna ska vara försiktiga med allt lämna ut uppgifterna. Sekretessmarkeringen fungerar helt enkelt som en hemlighetsstämpel på dina papper.

I  normala fall är personuppgifter som namn, personnummer, adress offentliga, det vill säga öppna för allmänheten. Alla har tillgång till dem med några enkla klick på dator eller ett telefonsamtal. Detta gäller alltså inte för personer med sekretessmarkering. Då ska myndigheterna noga pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att den skyddade personen riskerar att lämnas ut.

För att få sina uppgifter sekretessmarkerade ansöker man hos Skatteverket. Sekretessmarkeringen omprövas en gång om året. Exempel på när en person kan få sekretessmarkering ä våld och hot. Ett intyg från polis eller socialtjänst brukar krävas.

Kvarskrivning

Kvarskrivning innebär att en person fortsätter att vara skriven på sin tidigare ort vid en flytt. Den nya adressen förvaras på skattekontoret och posten kommer då via skattekontoret istället. I folkbokföringsregistret finns den skyddade personen vara på skattekontorets adress.

Kvarskrivning är ett starkare skydd jämfört med sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig hamnar i folkbokföringen eller lämnas ut till andra myndigheter. Detta innebär att uppgifterna löper mindre risk att hamnar i fel händer. Däremot kan det uppstå svårigheter i vardagen då en del samhällstjänster är knutna till bostadsort. Exempel på detta kan vara sjukvård och rösträtt. Kvarskrivning ansöker man om på Skatteverket och beslutet omprövas var tredje år.

Skyddade personuppgifter

Skyddade, eller fingerade, personuppgifter betyder att en hotad person byter ut din identitet. Nytt man, nytt personnummer – helt utan koppling till din tidigare identitet. Det är oftast kvinnor som får skyddade personuppgifter när det har förekommit mycket allvarliga hot, som hedersrelaterat våld och förtryck.

Skyddade personuppgifter ansöker man om hos Polisen som också förbereder ärendet som sedan beslutat av tingsrätten. Den enda kopplingen som finns kvar mellan den gamla och den nya identiteten är ett arkiv hos Polisen. Det är ovanligt att få fingerade personuppgifter, i de flesta fall räcker det med sekretessmarkering eller kvarskrivning. 

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
14 Feb 2023