Vad gör man om en läkare på BUP ordinerar skogsbad och akupunktur mot ångest och depression?

Får du inte hjälp på BUP – så här framför du klagomål

Känner du att ditt barn inte får rätt hjälp på BUP? Lider ditt barn av psykisk ohälsa och tycker inte att läkaren lyssnar ordentligt? Ordineras ditt barn skogsbad och akupunktur istället för relevant vetenskapligt belagd behandling?

Här berättar vi om hur du ska gå tillväga om du är missnöjd med vården eller bemötandet på
BUP.

BUP är till för dig som är under 18 år

BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, är till för dig som är under 18 år och mår psykiskt dåligt. På BUP kan du få hjälp om du har svår ångest, skadar dig själv eller har en depression. BUP är till för personer som behöver mer hjälp än vad man kan få på en ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Att behandlas på BUP är kostnadsfritt. På BUP arbetar bland annat psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Barn och ungdomar kan få hjälp med följande:

 • Problem att få och behålla vänner.

 • Barnet isolerar sig och är nästan bara för sig själv.

 • Koncentrationssvårigheter som gör att skolgången inte fungerar.

 • Allvarliga händelser som leder till dåligt mående.

 • Depression, ångest, självmordstankar.

 • Självskadebeteende och ätstörningar.

 • Utredning för ADHD eller autism.

Börja med att prata med din behandlare

Ibland händer det att det uppstår missnöje med behandlingen på BUP. Barnet eller ungdomen trivs inte med sina behandlare, bemötandet känns fel eller en läkare eller psykolog rekommenderar behandlingar som känns oseriösa.

Om detta händer så är första steget att ta upp med personalen du är i kontakt med, i andra hand vänder du dig till den aktuella BUP-mottagningens chef.

Vill du byta behandlare? Först och främst ska du då prata med behandlaren, om det känns svårt kan det vara bra att ta med sig en förälder. I många fall går det att reda ut problemen, men det går även att byta ut behandlaren om så behövs.

Patientnämnden eller IVO

Om dina samtal med den lokala BUP-verksamheten inte leder till något resultat så kan du vända dig till antingen patientnämnden eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Om du inte är nöjd med behandlingen på BUP är det dessa instanser du kan tala med, i tur och ordning:

 • Din behandlare

 • Enhetschefen

 • Sektionschefen

 • Verksamhetschefen

 • Patientnämnden

 • IVO

Patientnämnden

Om du är missnöjd med BUP kan du kontakta patientnämnden i din region. Det går att kontakta patientnämnden med synpunkter och klagomål utan att du varit i kontakt med vården innan.
Patientnämnden kan hjälpa dig att få dina klagomål besvarade av de ansvariga. Dessutom kan du få information om dina rättigheter och vilja andra myndigheter som du kan kontakta om det skulle behövas. Att kontakta patientnämnden är kostnadsfritt.

Viktigt att veta är att patientnämnden inte avgör om personalen har gjort fel. Detta är en fråga för vård ansvariga eller för IVO.

IVO

Om du har varit med om eller sett något på BUP eller någon annan del annan del av vården som du är missnöjd med kan du göra en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det går att skicka in tips eller göra ett formellt klagomål.

Patienters och närståendes beskrivningar av händelser inom vården är viktiga för IVO. Allt som inkommer läses och sammanställs och kan komma att ligga till grund för en tillsyn. Efter att du har anmält ett klagomål på hälso- och sjukvården får du veta hur IVO går vidare inom några veckor.
IVO inhämtar information från berörda parter och kan därefter ta ett beslut. I beslutet kan kritik uttalas mot sjukvården om en person har vidtagit eller inte vidtagit en åtgärd som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientens säkerhet.

När utredningen är genomförd bedömer IVO om det finns skäl för beslut för vissa åtgärder. Det kan handla om prövotid, återkallelse av legitimation eller behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvård. Dessa beslut ska IVO anmäla till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd).


Kompetent och erfaret juridiskt stöd
14 Mar 2022