Grundkurs i ensam vårdnad

Vill man ha ensam vårdnad om dina barn så kan du ansöka om det hos tingsrätten. Båda föräldrarna har dock rätt till umgänge med barnen även vid ensam vårdnad.

Om två föräldrar ska skilja sig och är överens om att den ena ska få ensam vårdnad så kan ni ange vem som ska få vårdnaden i ansökan om äktenskapsskillnad.

I de fall där föräldrarna är oense om vem som ska få vårdnaden så kan man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten om man vill ha ensam vårdnad. I dessa fall är det bra om man så fort som möjligt kontaktar ett juridiskt ombud.

Tingsrätten ska se till barnets bästa

Tingsrätten beslutar sedan vem som ska få vårdnaden med barnets bästa i fokus. Gemensam vårdnad är alltid målet om det anses vara till barnets bästa.

Det finns flera exempel på saker som inte skulle vara till barnets bästa. Det kan vara sjukdom hos en av föräldrarna, missbruk eller något annat som gör en förälder oförmögen att ta hand om ett barn på ett tillfredsställande sätt. Våld inom familjen, svårigheter att dra åt samma håll, en dålig attityd till den andra föräldern och bristfällig kontakt med barnet kan vara andra anledningar.

Bestämmer i juridiska frågor

En förälder som har fått ensam vårdnad har ensamrätt att bestämma i juridiska frågor som rör barnet. Det kan då handla om var barnet ska bo och vilken skola det ska gå i. Försäkringar, pass och andra dokument sköts också av föräldern som fått vårdnaden.

Barnet har dock rätt till umgänge med båda föräldrarna, detta gäller även vid ensam vårdnad. Om barnet själv vill träffa båda föräldrarna så är det deras ansvar att se till att det blir så.

Om en förälder tycker att den andra hindrar barnet från att träffa föräldern som inte fått ensam vårdnad så får man vända sig till domstol.

1 Jun 2022