Väntetid vid skilsmässa – så fungerar det

Vid skilsmässa finns alltid en betänketid innan skilsmässa får juridiskt genomslag. Här förklaras väntetid vid skilsmässa – så fungerar det.

6-12 månaders betänketid vid skilsmässa

För att minska antalet ”förhastade” skilsmässor finns det en regel om betänketid att förhålla sig till. Betänketiden är ofta 6 månader men vid önskemål om en längre betänketid på 12 månader kan man även få detta. Betänketiden innebär att man ansöker om skilsmässa men att det dröjer denna 6-12 månader innan den juridiskt går igenom. Den här väntetiden gäller inte alltid utan det krävs att minst ett av de tre förutsättningarna som nämns nedan, uppfylls.

 • Om bägge är ense om att ha betänketid

  Förutsatt att bägge parter vill ha betänketid anges detta i ansökan till Tingsrätten. I det fall bägge har skrivit på om detta nekar aldrig Tingsrätten denna ansökan. Det ses snarare som positivt att paret tar skilsmässan på så stort allvar att man vill ha betänketid.

 • Om enbart en vill skiljas. 

  Är ni oense om skilsmässan? Kanske är det bara ena parten som vill skiljas medan den andra vill kämpa vidare och hitta en lösning, exempelvis via par-terapi.

  Om en person vill skiljas från sin partner och denna partner inte går att kontakta eller nå, sker följande. Tingsrätten kommer försöka delge personen så att den personen kan godkänna eller ställa sig nekande till ansökan. Om de inte når personen kommer detta räknas som att personen inte vill skiljas. Det innebär därmed att ”ena parten inte vill skiljas” och en betänketid på 6 månader krävs.

 • Om minst en av er bor med barn under 16 år

  För att skydda barnen har man en automatisk betänketid när föräldrarna bor med barn under 16 år. Det krävs att personen som ansöker om skilsmässa har vårdnaden om barnet för att betänketid ska uppstå. Det spelar ingen roll om det är biologiska föräldrar eller inte utan det är vårdnaden som är gällande.

  Om barnet är 15 år och 10 månader kan det alltså vara en fördel att vänta in 16 års dagen innan ansökan om skilsmässa sker, om man vill skynda på processen. I annat fall gäller betänketiden på 6 månader även om denna tid sträcker sig ett par månader efter personens 16-årsdag.

Finns även undantag

Levt isär i minst två år. Även om makarna har barn under 16 år så kan skilsmässa genomföras utan betänketid under förutsättning att de har bott isär i minst två år före ansökan. Det krävs då att man verkligen inte bott ihop alls under denna tid. Ett särboförhållande där man alltså bott ihop under kortare perioder under de två åren gills alltså inte för att slippa betänketid.

För att intyga att man inte bott ihop behövs ett särlevnadsintyg och utdrag från folkbokföringsregistret som bevisar var man varit skriven under denna tid.  Detta intyg ska vara underskrivet av bägge parter samt av två vittnen som känner paret och intygar dess äkthet.

Skilsmässa utan betänketid

Skilsmässa utan betänketid tar ett par veckor innan ansökan fått ”laga kraft”. Det tar nämligen ofta ett par veckor innan tingsrätten tagit hand om frågan och när de sedan gett sitt utslag kan det gå ytterligare tre veckor innan domen gäller.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
13 Dec 2023