Vårdnad – här går vi igenom de olika begreppen

När ett gift eller samboende par som också har ett eller flera barn skiljer sig eller separerar finns det många frågor att ta tag i. Men den fråga som alltid hamnar högt på listan över prioriteringar är förstås vårdnaden av gemensamma barn.

Här finns det ett otal aspekter att tänka på. Barnets bästa är alltid i fokus, och det är viktigt att inte glömma att barnet har behov av båda föräldrarna. Men även gemensam vårdnad med växelvist veckoboende kan vara jobbigt för barnet, särskilt om föräldrarna bor långt ifrån varandra.

Här går vi i korthet igenom vad som gäller när det handlar om vårdnad:

Automatisk vårdnad (gemensam vårdnad) om barnet sker automatiskt om båda föräldrarna är gifta vid tidpunkten för barnets födelse. Är föräldrarna inte gifta så måste fadern skriva på ett intyg där faderskapet fastställs.

Gemensam vårdnad om barnen kvarstår om två gifta eller sammanboende föräldrar separerar. Detta förutsätter dock att ingen av föräldrarna vill ha ensam vårdnad.

Om en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnet eller barnet och man kommer överens om detta så ska det skrivas ett avtal. Kontraktet måste dessutom godkännas av socialstyrelsen. Det händer sällan att socialstyrelsen har några invändningar mot detta, undantaget är i fall där ensam vårdnad på ett tydligt sätt skulle vara negativt för barnet/barnen.

Växelvis boende en vanlig lösning

Gemensam vårdnad med växelvis boende är en mycket vanlig lösning på vårdnaden efter en skilsmässa/separation. Den gemensamma vårdnaden löses här med växelvis boende, som kan organiseras på ett flertal olika sätt.

Grundläggande för alla frågor om vårdnad är alltid att barnets bästa hamnar i första rummet. Hur föräldrarna upplever det hela är sekundärt, oavsett om det handlar om bekvämlighet i vardagen eller plågsamma känslomässiga upplevelser. Föräldrarna har alltså ett stort ansvar att sätta sig ner och diskutera fram en så bra lösning som möjligt för barnet. Faktorer som spelar in när det handlar om barnets bästa kan vara närhet till vänner, skola och olika fritidsintressen.

31 May 2023