Ensam vårdnad

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad |  0730-730 914

Stöd genom hela processen
Kostnadsfri rådgivning

Vi hjälper dig med frågor som rör ensam vårdnad

Tyvärr hamnar många föräldrar i dag i en situation där de känner att de behöver ansöka om ensam vårdnad om sitt eller sina barn.

Att man inte alltid lyckas få ett förhållande att fungera är förståeligt, men många föräldrar lyckas ändå kommunicera tillräckligt bra för att fortsatt ha delad vårdnad om barnen. Om man trots allt skulle hamna i ett läge där det är ohållbart med gemensam vårdnad är det viktigt att på ett tidigt stadium söka juridisk hjälp för att få stöd och den expertis som krävs för att kunna ta nästa steg och begära ensam vårdnad.

Vi bistår dig vid en eventuell vårdnadstvist samt med övriga juridiska frågor inom familjerätt och vårdnad. Kontakta oss gärna för inledande gratis rådgivning på telefonnummer: 0730-730 914. Det går också bra att fylla i kontaktformuläret direkt på vår kontaktsida

Varför ansöka om ensam vårdnad?

I fall där det förekommer våld eller hot om våld, sexuella övergrepp eller missbruksproblematik finns det starka skäl att överväga att ansöka om ensam vårdnad.

 advokatfirman Edelhjelm

Ett annat skäl kan vara om den andra föräldern hotar att ta barnen ifrån dig genom att flytta till annan ort inom eller utom landet och förhindra att du får umgås med dem. Om något sådant inträffar är det viktigt att du tar hjälp omedelbart för att hitta en lösning som skyddar både dig och barnen.

Att ansöka om ensam vårdnad kan även fungera som en sista utväg om den ena föräldern helt brister i sitt ansvar eller när kommunikationen inte längre fungerar mellan föräldrarna. Dock är det viktigt att tänka på att det alltid är barnens intressen som ska vara i fokus när man diskuterar vårdnad och umgänge.

Juridisk rådgivning oumbärlig

Oavsett om en av föräldrarna får ensam vårdnad om barnen försöker man så långt det är möjligt att hitta lösningar där båda föräldrarna fortsatt har rätt till umgänge med barnen.

Eller snarare att barnen har rätt till umgänge med föräldrarna, det är trots allt barnens rättigheter och trygghet som skall stå i första rummet. Umgängesrätt är inte samma sak som vårdnad och vi hjälper gärna dig att hitta en bra lösning som passar alla inblandade parter och som är den som är allra bäst för barnen.

barn på lekplats

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra vårdnadshavaren inte längre fungerar rekommenderar vi att du kontaktar oss på Advokatfirman Edelhjelm för juridisk rådgivning. Vi har många års erfarenhet av familjerättsliga mål och kan hjälpa dig med de steg du behöver ta för att komma vidare.

Vår målsättning är att vara en lite mänskligare advokatbyrå, en partner som lyssnar på dig och sätter sig in i din situation. Vi ger dig råd och kan bistå dig i en eventuell rättsprocess. Ta kontakt med oss för ett inledande samtal så kan vi tillsammans lägga upp en plan för hur vi kan hjälpa dig med vårdnadsfrågor eller övrig familjerätt. 

Ensam vårdnad aldrig ett förstaval

Generellt ses ett beslut om ensam vårdnad som en sista utväg. Ett beslut som fattas när kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar eller om en av föräldrarna helt brister i sitt ansvar. För att ändra vårdnaden krävs ett domstolsbeslut som fattas efter att någon eller båda av föräldrarna fört frågan om vårdnad på tal. Även en domstol kan väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn.

Viktigt är att domstolen ska se till barnets bästa när beslutet om vårdnad ska tas. Anledningar till att ensam vårdnad föredras kan vara bland annat att det förekommer våld i relationen, att en förälder brister i ansvar för barnet, att föräldrarna har svårt eller omöjligt att samarbeta eller liknande fall där barnets bästa åsidosätts.

Vi erbjuder juridisk expertis

Vi hjälper dig gärna att reda ut begreppen för att du ska kunna få kunskap och insikt om såväl dina rättigheter som dina skyldigheter.

Vi står även till förfogande när det kommer till rättslig representation. Ta kontakt med oss redan idag så kan vi boka in ett första möte! Vid en vårdnadstvist är det vanligt att alla inblandade parter bli dränerade på energi. Därför är det extra viktigt att du får hjälp och stöd under tiden så att du orkar stå upp för dina och barnets rättigheter. Vi står vid din sida genom hela processen och ser till att allting går rätt till.

Vad menas med ensam vårdnad?

Det kan som sagt vara svårt att hålla isär begreppen när det kommer till familjerättsfrågor. Ensam vårdnad innebär exempelvis inte att man har ensam umgängesrätt och att den andra föräldern inte har möjlighet att träffa barnet. Ensam vårdnad innebär istället att man som förälder har ansvar för frågor som rör barnets vardag och dess juridiska rättigheter och skyldigheter exempelvis gällande sjukvård, skolgång samt kontakter med myndigheter.

Umgänget regleras således inte av ensam vårdad utan diskuteras fram under vårdnadsförhandlingarna separat från beslutet om vårdnad. Vanligast är att båda föräldrar har rätt till umgänge med barnen oavsett vem som har vårdnad. Hur det umgänget ska läggas upp beslutas med barnets bästa i åtanke om det är så att föräldrarna inte kan komma överens på egen hand.

Ta första kontakten redan idag

Väljer du att ta kontakt med oss redan idag kan vi erbjuda en första kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans diskuterar ditt fall och hur du vill gå vidare med det. Vi har förståelse för att det är en känslig process att gå genom när man hamnar i en vårdnadstvist och gör vårt yttersta för att erbjuda en trygg miljö där du kan känna tillit.

Vi kan även bistå med rådgivning gällande finansiering av den juridiska hjälpen. Har du en hemförsäkring finns vanligtvis rättsskydd inkluderat och i vissa fall av vårdnadsfrågor finns det även möjlighet att få allmän rättshjälp. Våra jurister och advokater har goda kunskaper om hur de kan hjälpa dig med finansieringsfrågan.  

Artiklar om vårdnadsfrågor

Sida 2

Umgängesrätt | Detta gäller

14 aug 2018

Vid en skilsmässa där barn finns inom äktenskapet så har föräldrarna även fortsatt gemensam vårdnad. Det innebär att man tillsammans fattar alla viktiga beslut rörande barnets framtid och att man gemensamt - men i varsitt hem - borgar för att barnet har mat på bordet, försörjning, kärlek och allt annat som barnet i fråga, enligt [...]


Ensam vårdnad | Pappans roll i en vårdnadstvist

10 apr 2018

Här går vi igenom vad man som pappa som tänka på vid en vårdnadstvist. Låt inte känslorna och bråken från skilsmässan ta överhanden!   Få saker i livet är så uppslitande som en vårdnadstvist. Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad? Lyckas man komma överens efter kommunens samarbetssamtal eller blir det en tung och påfrestande tvist i [...]


Fler tvister efter lagändring

28 dec 2017

Varje år separerar föräldrar till omkring 50 000 barn i Sverige en siffra som är oförändrad sedan början av 2000-talet. Skilsmässor och separationer är inte automatiskt något som barn tar skada av. Samarbetssvårigheter och konflikter som uppstår till följd av skilsmässan är i stället det som kan bli förödande för barnen som är inblandade. Trots [...]


Krav för ensam vårdnad | Få hjälp av en erfaren advokat

20 nov 2017

Vi går igenom vad som krävs för att det ska dömas ut ensam vårdnad i en vårdnadstvist. Advokatfirman Edelhjelm hjälper dig få rätt i ditt ärende. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och erbjuder kostnadsfri rådgivning. KONTAKTA OSS Krav för ensam vårdnad Först och främst måste man komma ihåg att det finns en presumtion för gemensam [...]


Pappa miste vårdnad efter lögner

7 nov 2017

Här berättar vi om en pappa som miste vårdnaden om sin dotter efter att på falska grunder utpekat mamman som psykiskt sjuk. Mannen och kvinnan har tillsammans en dotter, född i Stockholm 2011. Föräldrarna separerade dock redan när dottern var ett halvt år gammal. Sedan dess har mamman och dottern bott på landsbygden, medan pappan [...]


Barnets vilja viktig i vårdnadstvister

17 okt 2017

Hur viktig är egentligen barnets vilja när föräldrarna tvistar om vem som ska få ensam vårdnad? Föräldrabalken är i alla fall tydlig: barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut i vårdnadsfrågor. När man bedömer vad som är bäst för barnet ska barnets egen uppfattning tas i beaktande, i alla fall om barnet är i [...]


Riskbedömning i vårdnadstvister

3 okt 2017

I samband med vårdnadstvister görs alltid en riskbedömning där det ska utredas om en av föräldrarna ska få ensam vårdnad om barnet. Det är då domstolens uppgift att bedöma om barnet skulle fara illa om en förälder får vårdnaden, boendet eller umgänget. Dessa är de olika faktorer som rätten ska se över i en sådan [...]


 

 

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.