Vad är skillnaden mellan BUP och BUM?

BUP och BUM är båda mottagningar till för barn och unga mellan 0–18 år. Men vad är skillnaden mellan BUP och BUM?

Mottagningar för barn och unga

Både BUP och BUM är specialistmottagningar vars patienter är barn och unga upp till 18 år. Personalen är utbildade för att arbeta just med barn och unga, vilket på många sätt kan skilja sig från vanlig vuxenvård. Att arbeta med sjuka barn, vare sig det gäller psykisk ohälsa eller fysiska sjukdomar kräver alltså spetskompetens och det är också viktigt att man har rätt personliga egenskaper.

Alla barn- och ungdomsmottagningar samarbetar med skolor, förskolor, socialtjänster och vårdcentraler för att barn som uppvisar psykiska eller fysiska problem ska få den hjälp som behövs. I vissa fall är det skolhälsovården som kontaktar barn-och ungdomsmottagningar för att rapportera om barn som mår dåligt och i andra är det föräldrarna eller barnen själv som söker vård.

Barn- och ungdomspsykiatri

BUP, eller barn- och ungdomspsykiatri, som det står för, är en mottagning som hjälper barn och unga som behöver psykiatrisk vård eller stöd. Barnen kan själva vända sig hit men även föräldrar kan söka vård för sina barns räkning.

Hos BUP kan man få hjälp med en rad olika problem, så som nedstämdhet, ångest eller om man på något sätt har andra psykiska besvär som påverkar vardagen i stor utsträckning. Kanske har man svårt att ta sig till skolan eller till och med svårt att ta sig upp ur sängen på morgonen och då är det givetvis oerhört viktigt att man får den hjälp som behövs.

På BUP tar man även emot barn och unga med självskadeproblematik och här är det särskilt viktigt att man kartlägger orsakerna så att man snabbt kan sätta in behandling, eftersom man utgör en risk för sig själv.

Man arbetar med olika behandlingsformer, bland annat i form av samtalsterapi och beteendeterapi. I vissa fall ser man också över om det är nödvändigt med medicinering eller om det går att utesluta.

Hos BUP finns personal i form av psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialpedagoger, där samtliga är en del av utrednings- och behandlingsarbetet.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

BUM, barn och- ungdomsmedicinsk mottagning, arbetar främst med fysiska bekymmer istället för psykiska och här görs ofta olika typer av medicinska utredningar. Ofta gäller det problem så som astma och allergi eller andra kroniska sjukdomar.

Det kan även gälla svårare tillstånd så som epilepsi eller fall där man märker att barnet inte följer tillväxt och utveckling enligt den normala kurvan.

Idag är fetma bland barn och unga vanligt förekommande och även i dessa fall kan man komma i kontakt med BUM. Här finns läkare och dietister som är specialiserade på barns fysiska hälsa och många av ärendena handlar om just detta.

Även på BUM finns läkare, sköterskor och annan personal med spetskompetens inom just barnhälsa- och medicin.

Var och när bör man söka hjälp hos dom olika mottagningarna?

Om man vill vända sig till BUP eller BUM av någon anledning, vare sig man själv är barn eller om man som förälder söker vård för sitt barn, finns dessa mottagningar inom varje region och landsting. I vissa fall kan det gå snabbare att först besöka en vårdcentral för att få en remiss eftersom köer kan vara långa i vissa regioner.

Gäller det akuta situationer som har med psykisk ohälsa att göra brukar man kunna få en tid hos BUP redan samma dag. Gäller det akuta fysiska besvär bör man vända sig till en akutmottagning eller vårdcentral. Vill man däremot boka en tid för att få hjälp med exempelvis övervikt eller annan icke-akut utredning kan man vända sig direkt till BUM.

Skillnader och likheter

Dom olika barn- och ungdomsmottagningarna arbetar lika men ändå olika. Hos BUP står psykiska problem i fokus med BUMs huvudområde är medicinska och fysiska ärenden.

Likt för dom båda är att personalen har spetskompetens för att arbeta just med barn och unga samt att man arbetar både med utredning och åtgärder.

Ett nära samarbete mottagningarna emellan ger bra förutsättningar för barn och unga som har behov av vård, oavsett vilken typ av problem och besvär det gäller.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
2 May 2020