Ensam vårdnad för sambos – detta gäller

Får mamman automatiskt ensam vårdnad om ett sambopar flyttar isär? Här går vi igenom vad som gäller för ett sambopar inom familjerätten.

Svensk rätt förutsätter att det är kvinnan som fött barnet som är biologisk mor. För mannen krävs det dock att paret är gift för att han ska förutsättas vara far åt barnet. Det innebär att en kvinna automatiskt får ensam vårdnad om barnet om hon är ogift. Faderskapet kan då fastställas på flera sätt. Antingen genom att mamman bekräftar vem som är far till barnet eller genom en dom.

Faderskapet viktigt vid vårdnadstvist

Om det uppstår en vårdnadstvist i domstol har det stor betydelse vem som är fastställd förälder. Annars har föräldern (i detta fall pappan) inga rättsliga rättigheter eller skyldigheter beträffande barnet.

Frågan om delad eller ensam vårdnad bestäms alltid med grundprincipen om barnens bästa i centrum. Vad som är bäst för barnet påverkas självklart av förhållandet mellan föräldrarna och deras förmåga att samarbeta och komma överens om stort och smått i barnets liv. Så länge föräldrarna är överens så finns det ingenting i familjelagstiftningen som förhindrar att föräldrarna på egen hand lägger upp vårdnaden. Det som passar bäst för alla parter, både föräldrar och barn, gäller då. Om resultatet blir att den ena föräldern har vårdnaden om barnet oftare än den andra så kan den minst bidragande föräldern få betala underhåll för barnet.

Ibland leder frågan om vårdnad av barn till en tvist i domstol. Då kan det vara avgörande om pappan är lagmässigt fastställd som förälder. Är han det så har båda föräldrarna samma utgångsläge när tvisten börjar. Båda har alltså då lika stor chans att få ensam vårdnad.

Gemensam vårdnad vanligast

Ensam vårdnad kommer då bara bli aktuellt under vissa speciella omständigheter. Det kan vara stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna eller om barnet riskerar att utsättas för våld eller någon annan form av kränkning. Gemensam vårdnad är den vanligaste lösningen efter separation, även när det handlar om samboförhållanden. Oftast kan det hela lösas utan att det behöver tas upp i domstol.

Det finns inget i lagen som säger att sambopar måste ha betänketid före en separation. Samboförhållandet upphör automatiskt när personerna flyttar isär, vilket innebär att det inte behövs någon form av ansökan om att avsluta förhållandet.

Källa: juristresursen.se

25 Nov 2016