"Ensam vårdnad ofta bäst för barnen"

Tvister om ensam eller gemensam vårdnad leder ofta till uppslitande strider. Men vad är egentligen bäst för barnen? Svensk lag prioriterar gemensam vårdnad. Detta ifrågasatte juristen Lena Wiström i en uppmärksammad debattartikel från 2012. Här går vi igenom hennes syn på frågan om rättens syn på frågan om ensam vårdnad.

Antalet vårdnadstvister har ökat på 2000-talet. Tvisterna handlar ofta om var barnen ska bo och hur umgänget ska fördelas. Men enligt Wiström så blandar många föräldrar ihop begreppen faktiskt vårdnad och juridisk vårdnad. Många föräldrar tror helt enkelt att de förlorar umgänge om de förlorar vårdnaden. Detta gör, enligt Wiström, att många tvistar om vårdnaden helt i onödan.

Barn riskerar att skadas av konflikt

Men det finns också fall där konflikten mellan föräldrarna är så allvarlig att barnet riskerar att drabbas av skador. Om en sådan konflikt pågår länge kan man betrakta den som en form av barnmisshandel, hävdar Wiström.

Enligt lagen är det viktigaste för barnet att det har en god kontakt med båda sina föräldrar. Det innebär att det som egentligen är viktigast för barnet – att växa upp i en konfliktfri tillvaro – sätts i andra hand. Kontakt med föräldrarna är viktigare enligt lagen, menar Wiström, som hävdar att denna bedömning inte har någon förankring i barnpsykologin.

Enligt barnpsykologer är föräldrarnas konflikter och förmåga att lösa dem viktigare än allt annat för att barnen ska må bra. En påtvingad gemensam vårdnad kan ge en mycket högre konfliktnivå än om barnet tas om hand av en ensam förälder.

Barn mår bra av så få konflikter som möjligt

Lena Wiström pekar vidare på studier från Holland och USA som visar att barn mår bra av så få konflikter som möjligt. Barnen gynnas därför av att bo med en förälder som mår bra. I Sverige tvingar vi ofta fram ett samarbete mellan föräldrar – något som ofta leder till ännu större konflikter.

Wiström slår fast att det är bra att man idag kan få ensam vårdnad när samarbetet mellan föräldrarna inte alls fungerar, eller om det finns andra orsaker som gör att barnet utsätts för en hög konfliktnivå. Barnet har ändå rätt att träffa den förälder som inte har det juridiska vårdnadsansvaret – och den förälder som har rätt till ensam vårdnad är dessutom skyldig att verka för att umgänge med den andra föräldern ska komma till stånd.

Wiström avslutar debattartikeln med att konstatera att det fortfarande är ganska svårt att få ensam vårdnad. Om fler tvister slutar med ensam vårdnad så garanteras fler barn en lägre konfliktnivå. Därför är det är önskvärt att Sveriges domstolar i framtiden i högre grad dömer till den ena förälderns fördel, anser debattören.

18 Jan 2017