Ensam vårdnad | Pappans roll i en vårdnadstvist

Här går vi igenom vad man som pappa som tänka på vid en vårdnadstvist. Låt inte känslorna och bråken från skilsmässan ta överhanden!

Få saker i livet är så uppslitande som en vårdnadstvist. Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad? Lyckas man komma överens efter kommunens samarbetssamtal eller blir det en tung och påfrestande tvist i rätten? När två personer inte kan komma överens om vem som ska ha ensam vårdnad över ett eller flera barn så tenderar de sämsta sidorna hos människor visa sig.

För en pappa kan det i många fall kännas extra tungt, för det är ofta mamman som lämnar in en stämningsansökan om ensam vårdnad, vilket leder till att fadern blir svarande i målet. Då gäller det att hålla huvudet kallt, för det kan ofta komma fram anklagelser som är svåra att försvara sig mot i denna situation. Ord står mot ord och känslorna svallar, en mycket besvärlig situation.

Gemensam vårdnad är utgångsläget

Vid en skilsmässa så finns det en så kallad presumtion för gemensam vårdnad. Det innebär att båda föräldrarna förutsätts ta hand om barnen om inte någon av föräldrarna anger något annat i ansökan lämnar in en stämning om ensam vårdnad.

Det finns många olika anledningar till varför en förälder kan lämna in en ansökan om ensam vårdnad. Den andra föräldern kan exempelvis ha brustit i ansvaret för vårdnaden, uppträtt hotfullt eller vill flytta till en annan ort. I de allra flesta fallen är det mamman som ansöker om ensam vårdnad.

Först tas ett tillfälligt beslut

När det kommer in en stämningsansökan om ensam vårdnad så följer ett antal normala steg: efter en första muntlig förhandling så tar man ett tillfälligt beslut om vårdnad. Det innebär oftast fortsatt gemensam vårdnad i väntan på att domstolen ska säga sitt. Därefter gör Socialtjänsten en utredning, där fokus ska ligga helt på barnets bästa. I detta läge kan det kännas svårt för en pappa som utsätts för olika anklagelser, men det gäller att hålla huvudet kallt och lägga fram sin bild av läget på ett så lugnt och sakligt sätt som möjligt.

Det är alltid av största vikt att ha hjälp av ett juridiskt ombud under en vårdnadstvist. Se till att anlita en advokat eller jurist så tidigt som möjligt i processen, och tänk på att denne bör ha specialkunskaper och erfarenhet av familjerätt och vårdnadstvister. Med en kunnig advokat vid sin sida är det lättare att komma runt gamla surdegar och undvika nya konflikter. Den typen av gamla konflikter har en tendens att blossa upp under vårdnadstvister och hämndkänslor är inte ovanliga. Men även om man vill undvika konflikter så bör man inte vända ryggen år konflikter och ge upp sina rättigheter. Glöm inte att grundinställningen är att barnet ska ha rätt till båda föräldrarna, pappan har också rättigheter!

Ensam vårdnad inte vanligaste beslutet

Men föräldrarnas känslor är inte viktigast, utan barnets. Föräldrarna har ett ansvar och en skyldighet att komma förbi sina olika åsikter och komma fram till en fungerande lösning. I de flesta fallen kommer också tingsrätten fram till att gemensam vårdnad är den bästa lösningen.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
10 Apr 2018