Krav för ensam vårdnad | Få hjälp av en erfaren advokat

Vi går igenom vad som krävs för att det ska dömas ut ensam vårdnad i en vårdnadstvist. Advokatfirman Edelhjelm hjälper dig få rätt i ditt ärende.

Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och erbjuder kostnadsfri rådgivning.


Krav för ensam vårdnad

Först och främst måste man komma ihåg att det finns en presumtion för gemensam vårdnad, grundinställningen är helt enkelt att gemensam vårdnad är att föredra.

Om föräldrarna är oense och en vårdnadstvist så titta domstolen på följande saker:

Om en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare.

• Klarar föräldrarna att samarbeta? Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan samarbeta på ett någorlunda konfliktfritt sätt. Annars kan det vara bättre att barnet har en ensam vårdnadshavare. Dock behöver inte tillfälliga konflikter vara avgörande, anser domstolen att konflikten så kan man överse med den. Dessutom tittar man på hur stora konflikterna är.

Barnets bästa alltid viktigast

Barnets bästa är alltid i fokus i vårdnadstvister. Andra intressen ska alltid komma i andra hand, som exempelvis rättvisa mellan föräldrarna. Vad som räknas som barnets bästa varierar dock med tiden och samhällets utveckling. Här är vad man tittar på när man avgör när man avgör vad som är barnets bästa:

• Risk för att barnet ska fara illa. Domstol och socialnämnd ska visas uppmärksamhet på om det finns risk för våld eller andra övergrepp. Denna riskbedömning ska göras med grund i tidigare omständigheter, som exempelvis hot, attityd till våld, problem med missbruk och eventuella psykiska sjukdomar. Föräldrar som hittar på saker om den andra föräldern för att få fördelar i en vårdnadstvist anses ofta sakna trovärdighet när de avslöjas och löper stor risk att förlora vårdnaden av barnet.

• Hur stort behov barnet har av kontakt med båda föräldrarna.

• Vad barnet själv vill har också stor betydelse – och det får större betydelse ju äldre barnet blir. Ett riktigt litet barn har av naturliga skäl inte mycket att säga till om.

• Kontinuiteten för barnet är också av betydelse, tryggheten i att bo hos samma förälder kan ha stor betydelse.

Inga färdiga mallar finns

Detta är några av de viktigaste punkterna, men domstolen måste beakta alla omständigheter. Det är inte lätt att slå fast exakt vad som är barnets bästa, man måste därför alltid titta på enskilda fall för sig själva. De finns helt enkelt inte några färdiga lösningar i sådana här svåra och ofta uppslitande tvister.

20 Nov 2017