Mamma fick inte ensam vårdnad trots konflikter

Här berättar vi om en vårdnadstvist som utspelades i Karlstad kommun för några år sedan. Trots svåra konflikter så fastslog till slut Hovrätten att föräldrarna skulle få dela på vårdnaden av sin dotter.

En man från Karlstadstrakten, 55 år gammal, väckte år 2014 talan i tingsrätten där han yrkade på gemensam vårdnad för sin dotter, vid tiden fyra år gammal, som han tidigare bara hade haft umgänge med. Mannan till flickan ville dock ha fortsatt ensam vårdnad om flickan. Mamman hävdade dessutom att pappan kränkt henne vid flera tillfällen och dessutom att han hade alkoholproblem. De båda föräldrarna hade dessutom stora samarbetssvårigheter enligt mamman. Dessutom fanns en vårdnadsutredning som visade att föräldrarnas samarbete hade sådana brister att gemensam vårdnad sågs som omöjlig. Dock såg inte tingsrätten några bevis på att mammans påståenden om pappan stämde, utöver hennes egna utsagor.

Chans till fungerande samarbete

Tingsrätten kom fram till att mamman och pappan borde kunna ha ett fungerande samarbete för att ha gemensam vårdnad av dottern. Detta baserades på att de träffats vid flera tillfällen och kommit överens om vårdnaden. Eftersom man inte kunde hitta några belägg för att pappan var olämplig så bedömde tingsrätten att föräldrarna skulle få gemensam vårdnad om flickan.

Mamman överklagade till hovrätten och fortsatte att hävda att hon skulle få ensam vårdnad. Men hovrätten gick på tingsrättens linje och slog fast att pappan var lämplig både som vårdnadshavare och umgängesförälder. Man konstaterar visserligen att det finns en oro gällande samarbetet – inte minst med tanke på att tingsrätten gjort en orosanmälan om dotterns mående.

Fördelarna övervägde problemen

Men hovrätten kom ändå fram till att föräldrarna bör kunna ha ett fortsatt samarbete om flickan, trots de tidigare konflikterna. De problem som väntas uppstå i samband med att båda föräldrarna får ta ansvar för dottern anses uppvägas i och med att pappan får vara med och ta hand om flickan. Ensam vårdnad för mamman hade lett till större problem, ansåg man. Därför valde hovrätten att slå fast tingsrättens linje.

2 Feb 2017