Mamma tog sonen utomland - döms till samhällstjänst

En vårdnadstvist mellan två makar ledde förra året till att en kvinna dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst. Enligt tingsrätten ska mamman ha rest utomlands och hållit parets gemensamma son borta från Sverige. Allt detta för att pappan, som fått ensam vårdnad, inte ska få en chans att träffa sonen.

Föräldrarna från två olika länder

Makarna har ursprung i två olika utomeuropeiska länder. När båda bodde i Sverige träffades de, bildade bar och skaffade en son tillsammans. Efter att de hade flyttat runt till ett flertal olika länder så separerade paret för några år sedan. Efter separationen uppstod en vårdnadstvist om sonen, som snabbt blev bitter och infekterad.

Mamman anser å sin sida att pappan, som numera bor i Fagersta, planerar att ta sonen till pappans gamla hemland. Pappan å sin sida hävdar att han misstänker att mamman tänker ta sonen till hennes gamla hemland.

Pappan har som sagt bott i Fagersta tillsammans med sonen en länge tid, och båda har rotat sig i Sverige. Pappan har dessutom ett domstolsbeslut på att sonen ska bo hos honom, ensam vårdnad, men samtidigt ha umgängesrätt med mamman. Mamman har protesterat mot detta och dessutom låtit sonen bo hos henne och andra släktningar i hennes eget förra hemland. Efter en tid utomlands så återkom dock sonen till Fagersta kommun och lever nu åter med pappan. Mamman hävdar dock fortfarande att pappan planerar att ta med sig sonen till hans hemland.

Har försvårat för pappan

Tingsrätten konstaterar att mamman, 39 år gammal, har försvårat för pappan att kunna ta hand om sin son när hon tog barnet utomlands. Hon döms därför för grov egenmäktighet med barn. I rättens domskäl slår man fast att det inte funnits några tecken på att pappan skulle ta med sig sonen till hemlandet.

Minimistraffet för brottet är sex månaders fängelse. Men tingsrätten dömde ut ett mildare straff, villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst. Anledningen till denna mildare dom var att man ansåg att mamman visserligen utan lov tog med sig sonen, men att trots detta vistades i en trygg och van miljö tillsammans med mamman och hennes nära släktningar. Därför anser man att sonen, trots det olagliga förfarandet, fått en bra omsorg i mammans hemland. Därför slapp kvinnan fängelse, däremot måste hon betala 25 000 kronor i skadestånd till sonen.

 

5 May 2017