Man fick ensam vårdnad trots misstankar om misshandel

Trots att mannen anklagats för misshandel fick han vårdnaden om dottern. Hovrättens beslut baserade sig på att pappan knappast hade fått träffa sin dotter om mamman fått ensam vårdnad. Här berättar vi historien om detta fall.

Det var när mannen och kvinnan skulle separera som de hamnade i en tvist om sin treåriga dotter. Enligt tingsrätten hade båda föräldrarna ”god förmåga till omsorg” och ingen av dem ansågs olämpliga som föräldrar. Det problematiska med det hela var dock att kvinnan tidigare hade anklagat mannen för att ha misshandlat henne. Efter det hade mamman levt gömd med dottern på ett skyddat boende sedan mars 2015.

Svagt stöd för misshandelsmisstankar

Även om det fanns misstankar om att mannen hade betett sig på ett olämpligt sätt mot kvinnan så menade rätten att det inte fanns tillräckligt starkt stöd för att hennes påstående skulle kunna bevisas. Dessutom konstaterade man att en förundersökning om kvinnofridskränkning tidigare hade lagts ned av åklagare. Mannens hade dessutom berättat för rätten att de ansåg att kvinnan skulle bli en dålig mamma för flickan.

Det blev en svår knipa för rätten. Det ena vale var att låta flickan fortsätta leva med mamman – men då gömd i en miljö som hela tiden skulle påverkas av rädsla för pappan. Det andra alternativet var att låta dottern lämna mamman och istället bo hos pappan. Men då skulle hon å andra sidan få tillgång till pappans släkt som hela tiden försökte ställa mamman i dålig dager.

Tingsrätten valde det "minst dåliga" alternativet

Två dåliga alternativ, enligt tingsrätten, som till slut ändå kom till slutsatsen att det på lång sikt var bäst att ge mannen ensam vårdnad om flickan. Viktigt i beslutet var att pappan sagt att han ville att dottern skulle få träffa sin mamma. Kvinnan hade dessutom inte haft något yrkande om vårdnad i det fallet mannen skulle få ensam vårdnad.

När mamman överklagade lade hon dock fram ett sådant yrkande. Bland annat detta ledde till att hovrätten ändrade tingsrättens dom. Mannan fick nu ett visst umgänge, ett par dagar varannan vecka och vissa storhelger och lov.

Hovrätten ändrade dock inte i domens stora drag, utan fastslog att mannen hade bättre förutsättningar att tillgodose flickans behov att även få ha en gott förhållande till den andra föräldern. Pappan uttalade sig tydligt om att dottern skulle få träffa dottern så mycket hon hade begärt. Kvinnans egen position var enligt hovrätten den motsatta – det vill säga att pappan och dottern inte skulle ha umgänge som skulle leda till en verklig relation.

Materialet är hämtad från Dagens Juridik. 

20 Dec 2016