Pappa fick ensam vårdnad trots anklagelser om övergrepp

Här berättar vi om en infekterad vårdnadstvist som slutade med att pappan fick ensam vårdnad trots att han anklagats för sexuella övergrepp av mamman.

De tvistande är en man och kvinna från en kommun i Jämtland, som har tre barn tillsammans. Paret gifte sig 2014 efter ett långt samboförhållande. En kort tid efter bröllopet så separerade paret. Sedan dess bor de med varsin ny sambo. Mannen bor kvar i Jämtland medan mamman flyttat till Skåne där hon bor med sin nya sambo. Kvinnan tog med sig de tre barnen när hon flyttade söderut, berättar Dagens Juridik.

Anklagades för sexövergrepp

När skilsmässan var genomförd anmäldes mamman pappan för flera sexuella övergrepp och andra våldsbrott mot både henne själv och dottern. Alla polisutredningar kring dessa påstådda brott har dock lagts ned. Pappan stämde då mamman vid tingsrätten i Östersund, och begärde ensam vårdnad om de tre barnen – alternativt gemensam vårdnad med stadigvarande boende hemma hos honom. Mamman svarade med at begära ensam vårdnad om barnen.

Tingsrätten kom fram till att gemensam vårdnad inte var något alternativ. För detta var konflikten mellan föräldrarna alltför djup. Dessutom bodde de på så långt avstånd från varandra att gemensam vårdnad inte sågs som ett lämpligt alternativ.

På frågan om vem som skulle få vårdnaden fanns det tveksamheter gällande båda föräldrarna. Socialtjänstens utredning visade att pappans förmåga att ta hand om barnen kunde ifrågasättas. Tingsrätten ansåg att dock att dessa uppgifter bör tas med en viss försiktighet.

Flytt till Skåne ifrågasätts

Tingsrätten ifrågasätter vidare mammans beslut att flytta till Skåne mitt under den pågående tvisten. Något som å andra sidan talade för att mamman skulle får vårdnaden är kontinuitetsprincipen, att barnen var vana och trygga med att bo hos mamman.

Sammantaget kom tingsrätten fram till att mamman var lämpligast som vårdnadshavare. Därför fick hon också ensam vårdnad om barnen.

Överklagade till högre instans

Pappan överklagade till Hovrätten, som också kom fram att vårdnaden måste ges till en av parterna. Hovrätten tittade noga på de anklagelser om våld och övergrepp som mamman riktat mot pappan, och kom fram till att de helt saknat grund. Dessutom pekade hovrätten på att mamman vid upprepade tillfällen saboterat pappans möjligheter att träffa barnen. Rätten hävdar att mamman utan några rimliga skäl visat total ovilja att låta pappan ha kontakt med barnen. Dessutom konstaterades att mamman sedan flytten till Skåne dömts för såväl ringa narkotikabrott som rattfylleri.

Sammantaget kom hovrätten fram till att pappan var den mest lämpliga vårdnadshavaren. Därför revs hovrättens dom upp och pappan fick ensam vårdnad.

Mamman överklagade till Högsta Domstolen, dom dock inte gav fallet prövningsrätt. Domen i hovrätten står alltså fast.

26 May 2017