Pappa fick vårdnad mot barnens vilja

Här berättar vi om ett fall där en pappa fick ensam vårdnad om sina barn – trots att hans barn inte har velat träffa honom på en lång tid.

Det gifta paret har två barn tillsammans, födda 2005 och 2007. Efter en skilsmässa 2008 storartade en tvist om barnens umgänge och boende. Tvisten slutade med att barnen fick bo varannan vecka hos föräldrarna och så fungerade det i några år. Men 2015 blossade konflikten upp igen då mamman vägrade lämna över barnen till deras far.

Tvisten gick upp i tingsrätten

Tvisten togs upp i tingsrätten, som konstaterade att barnen inte hade velat träffa pappan, men också att det mycket väl kunde bero på mammans negativa inställning till pappan. Hans yrkande om ensam vårdnad avslogs och Tingsrätten beslutade att barnen skulle bo hos mamman. Den nioårige sonen skulle få träffa pappan varje vecka, den elvaåriga dottern inte alls.

Trots mammans tydligt fientliga inställning till pappan så ansåg rätten att gemensam vårdnad var möjlig och att det fanns ett hopp om att föräldrarna skulle kunna samarbeta i framtiden.

Trots att barnens negativa inställning till pappan mycket väl kunde komma från mamman så tyckte rätten att barnen skulle bo kvar, inte minst på grund av alla problem som en flytt kan innebära.

Domen överklagade

Domen överklagades till Hovrätten som upphävde tingsrättens beslut och kom fram till att pappan istället skulle få ensam vårdnad. Mamman ska nu istället få träffa barnen varannan helg.

Domstolen anser att båda föräldrarna var för sig kan sörja för barnen på ett bra sätt, men att samarbetet varit mer eller mindre obefintligt. Kommunikationen mellan de två föräldrarna har varit svag. Orsaken till att barnen inte vill träffa pappan har flera utredningar inte lyckats komma fram till. Hovrätten konstaterar att det också är svårt att fastslå att barnen verkligen inte vill bo hos pappan. Rätten väljer av flera anledningar att inte lägga någon större vikt vid deras utsaga att de inte vill bo hos pappan, bland annat för att de var så små när det hände.

Mamman fientligt inställd till pappan

Samtidigt konstaterar rätten att det verkar som att mamman inte vill att barnen ska träffa pappan alls. Inget tyder på att hon gjort några ansträngningar åt det hållet, bland annat har pappan inte fått nödvändig information inför överlämningar. Hovrätten konstaterar att risken således är stor att pappan inte skulle få träffa barnen alls vid gemensam vårdnad.

Samtidigt har pappa visat generositet när det handlar om umgänget – både mot barnen och exfrun. Man tror att han kommer att fortsätta uppmuntra barnen att träffa sin mamma. Pappan har dessutom visat insikt i de problemen som barnen kan få under flytten.

Trots påfrestningen det innebär att flytta så beslutade Hovrätten att pappan skulle få ensam vårdnad. Källa: Dagens Juridik 

16 Nov 2016