Pappa miste vårdnad efter lögner

Här berättar vi om en pappa som miste vårdnaden om sin dotter efter att på falska grunder utpekat mamman som psykiskt sjuk.

Mannen och kvinnan har tillsammans en dotter, född i Stockholm 2011. Föräldrarna separerade dock redan när dottern var ett halvt år gammal. Sedan dess har mamman och dottern bott på landsbygden, medan pappan bor kvar i centrala Stockholm. Föräldrarna har hela tiden haft gemensam vårdnad om dottern, men efter en tid yrkade mamman på ensam vårdnad, berättar Dagens Juridik på nätet. Detta yrkande bestrids dock av pappan, som anser att han är en lämplig vårdnadshavare trots alla konflikter.

Inte bra för dottern med gemensam vårdnad

Tingsrätten gick på mammans linje och ansåg att samarbetssvårigheterna var så svåra att gemensam vårdnad inte skulle vara för dotterns bästa. Flera saker ska ha pekat på detta, enligt Domstolen. Tyngst vägde att mannen hade påstått att mamman var psykiskt sjuk, både när han kommunicerade med myndigheter och i samspråk med vänner och bekanta. Dessa påståenden saknade dock grund till hundra procent. Tingsrätten noterade lögnen och konstaterade att pappans beteende inte var en bra grund för ett förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan de båda föräldrarna.

Detta ledda alltså till att mamman tilldömdes ensam vårdnad om dottern. Dels för att hon redan haft merparten av dotterns vårdnad men också för att det inte framkommit något som talade emot henne i vårdnadstvisten. Hon framstod enligt rättens bedömning som en lämplig vårdnadshavare. Pappan fick dock visst sommar- och helgumgänge med dottern.

Överklagades till hovrätten

Domen överklagades till hovrätten, som fastslog Tingsrättens dom. Inte heller denna instans ansåg att föräldrarnas konflikt ska vara av övergående natur. Samarbetsproblemen väntas fortgå och domens fastslog därmed tingsrättens dom när det handlade om vårdnaden. Dock ändrade Hovrätten en aning i umgängesfrågan, pappan fick längre umgänge med dottern på sommaren än vad tingsrätten beslutat.

I detta fall ansågs alltså samarbetssvårigheterna överväga barnets bästa, som ofta leder till beslut om gemensam vårdnad.

7 Nov 2017