Socialtjänsten kritiseras av JO

Det är viktigt att inblandade myndigheter är opartiska i tvister som handlar om något så viktigt och smärtsamt som ensam vårdnad. Här berättar om fallet där en myndighetsperson samtalade med den 13-årige sonen utan pappans vetskap.

Vårdnadstvisten mellan pappan och mamman, där mamman ansökt om ensam vårdnad var redan infekterad när rättegången inleddes i Tingsrätten. Men det var först då som pappan fick reda på att en familjerättssekreterare hade haft ett samtal med den 13-åriga pojken.

Papan anmälde till JO

Pappan anmälde detta till justitieombudsmannen. I anmälan skriver han att mamman var den enda som kände till detta samtal och att den aktuella familjerättssekreteraren hade agerat på ett partiskt sätt under hela processen och tagit parti för mamman.

JO, Stefan Holgersson, tittade på frågan och kom fram till att pojken hade rätt att själv bestämma vem han skulle prata med. Ingen av föräldrarna behövde godkänna ett sådant samtal, enligt JO. Han menade dock också att en tjänsteman som är iblandad i en tvist om ensam vårdnad måste agera på ett sätt så att ingen av parterna uppfattar honom som partisk.

"Risk för att partiskheten ifrågasätts"

JO skriver vidare i sitt utlåtande att det finns en risk för att tjänstemannens opartiskhet ifrågasätts och förtroende får sig en smäll om den ena föräldern får information om ett viktigt samtal i ett sådant sent skede av processen. Pappan borde, enligt JO, ha fått information från tjänstemannen om detta samtal och vad som framkommit redan innan förhandlingen i rätten inleddes.

På uppdrag av tingsrätten hade socialtjänsten lämnat två yttranden, där fanns bland annat redogjort för två samtal med pojken. Men i rätten vittnade sekreteraren om att även ett tredje samtal hade ägt rum, för att man skulle förvissa sig om att pojken stod fast vid sina uppgifter. Detta skedde strax före huvudförhandlingen i mammans hem. Pappan kände inte till detta samtal heller.

Med bakgrund av detta så kritiseras nu socialtjänsten av JO, som anser att det är viktigt att myndigheters opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas.

Källa: Dagens juridik.

20 Apr 2017