Stöd vid skilsmässa

I samband med att ett par skiljer sig så kan det komma att uppstå konflikter dem emellan. Många behöver därför stöd vid en skilsmässa.

Det är lätt att peka på att detta stöd ska komma från vänner och familj, men då har man inte tänkt på vad tvåsamheten kan göra. Det vi menar är att många gifta par vävs samman till en enda enhet; man har gemensamma intressen, man skaffar gemensamma vänner och man delar sällan upp sig.

För vänner och familj kan en skilsmässa innebära att man tvingas välja sida och att den som, så att säga, blir bortvald således också kommer att uppleva situationen som väldigt ensam. Detta sker inte sällan i samband med att exempelvis en otrohetsaffär rullats upp eller att någon annan plötsligt händelse omkullkastat det vanliga i vardagen.

Samtal med en psykolog kan vara räddningen

En skilsmässa är alltid jobbig. Oavsett den bakomliggande orsaken så handlar det om ett trauma och en kris som många behöver tid för att hämta sig från. Man har byggt upp en värld tillsammans med någon annan och man har lovat varandra att leva tillsammans resten av livet; det är klart att det är smärtsamt att se detta gå upp i rök.

Även om man har vänner vid sin sida och även om familjen finns där så kan man ändå behöva mer professionell hjälp i samband med att man skiljer sig. Att samtala med en psykolog kan lösa upp många knutar. Det handlar sällan om en quickfix - i många fall så krävs det årslång terapi för att hitta tillbaka till det jag man än gång var och som man åter vill bli.

Vi ska även tillägga att man kan få gemensamt stöd i samband med en skilsmässa. Detta i form av samtalsterapi som varje kommun i Sverige erbjuder. Det sker i syfte att försöka hitta lösningar som kan förhindra att skilsmässan äger rum.

Viktigt med stöd till barn med föräldrar som ska skilja sig

Om man ser en skilsmässa ur ett annat perspektiv så blir stödet än viktigare. Skilsmässa mellan två vuxna individer är en sak - en skilsmässa mellan två stycken föräldrar är en helt annan. Att säga orden - vi ska skiljas - till sina barn är förmodligen bland det tuffaste man kan göra som förälder.

Barn reagerar olika och man bör naturligtvis ta hänsyn till barnets ålder och mognad också - vissa är känsligare, andra barn är mer hårdhudade. Huruvida skilsmässan sker som en blixt från klar himmel eller om den kommit som en följd av en längre process är också i många fall avgörande för barnets reaktion.

Har man som förälder bråkat och varit ovänner under en längre tid så kan orden om en skilsmässa komma som en befrielse snarare än som en chock för ett barn. Man ska aldrig underskatta hur mycket barn förstår och hur mycket de de facto tar in. Återigen - givet vilken ålder barnet befinner sig i.

Här kan barnet söka stöd och hjälp

Det finns stöd för barn med föräldrar som ska skilja sig och det är viktigt att man som förälder verkligen överväger att låta barnet nyttja de kanalerna. Detta även om barnet ser ut att ta beskedet med jämnmod. Om samtal för vuxna är viktigt så är det ännu viktigare för barn att kunna delge sina känslor och att ventilera hur de verkligen känner - utan att mamma och pappa är med.

Många kommuner erbjuder stöd via Samtalsgrupper. Där får barnet sitta ned tillsammans med andra barn vars föräldrar också ska skilja sig eller separera sig från varandra. Man kan även söka hjälp hos Landstinget eller exempelvis hos ideella alternativ som BRIS.

Var uppmärksam på barnets beteende

Vi ska även peka på något som ofta är direkt avgörande kring hur ett barn hanterar en skilsmässa. Nämligen hur du som förälder beter dig. Många - speciellt om en vårdnadstvist uppenbarar sig - använder sina barn som ett slags slagträ mot den andre föräldern. Man smutskastar, man far med lögner och osanning och man försöker med alla till buds stående medel att sabotera relationen.

Det är förkastligt - och det kan vara brottsligt sett till att man kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och det måste man respektera.

En annan viktig sak - oavsett - är att låta barnet vara med i vad som händer. Ett barn behöver informeras och uppdateras om vad som händer. Man måste som förälder förklara, berätta och hålla barnet á jour med vad som pågår. Extra viktigt är att man klargör att skilsmässan inte beror på barnet; det måste verkligen - från båda håll - klart och tydligt framgå.

Vidare så bör man som förälder vara uppmärksam på reaktioner från barnets sida. Se över om barnet ändrar beteende, sluter sig eller blir alltför utåtagerande. Det kan vara tecken på att man kanske behöver inkludera professionell hjälp - exempelvis en barnpsykolog - i processen och därigenom hjälpa barnet att bearbeta skilsmässan. Informera gärna skolpersonal också. Fler ögon kan hålla bättre koll på barnets beteende och på eventuella förändringar i detta.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
5 Nov 2019