Vad innebär ett samarbetssamtal?

I vissa fall är det lätt för separerande föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, boendet, umgänget och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men i många fall är det är svårt att komma överens. I stället för att gå till tingsrätten kan föräldrarna ansöka om samarbetssamtal hos sin kommun. Om föräldrarna redan varit i kontakt med domstol kan denna ta beslut om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att komma överens. Båda föräldarna måste delta i dessa frivilliga samtal.

Kommunen hjälper till med samarbetssamtal

Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt ihop tidigare. I samarbetssamtalen kan ni som föräldrar få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Samarbetssamtalen hanteras vanligtvis vid kommunernas familjerättsenheter.

Vad är samtalens mål?

Målet med samtalen är att föräldrarna ska hitta sätt att samarbeta om sina barn. Det handlar om att komma överens om vårdnad, boende, umgänge och försörjning utan att behöva ta fallet till en vårdnadstvist.

I samtalen kan ni få hjälp med att träffa avtal. Ett avtal om vårdnad, boende och umgänge måste vara skriftligt och godkänt av socialnämnden, annars gäller det inte i domstolen. Ni kan också komma överens om underhållsbidrag. Det räcker med en muntlig överenskommelse för att den ska vara giltig, men ska man med domstols hjälp kräva att den följs måste den vara skriftlig och bevittnad av två personer.

Barnets bästa alltid i fokus

I samarbetssamtalen är det barnets bästa och barnets behov som är i fokus. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål utifrån barnets ålder och utveckling. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan komma fram till lösningar när det gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning, i stället för att frågorna ska avgöras i domstol.

Hur går samarbetssamtalen till?

Föräldrar som vill ha hjälp genom samarbetssamtal kan kontakta kommunens familjerätt. Några kommuner har ansöknings- blanketter att fylla i, medan andra tar emot ansökan på telefon.

Samarbetssamtalen genomförs med en eller två ledare på plats. Dessa är oftast vidareutbildade socionomer. I vissa fall börjar de med att ha enskilda samtal med respektive förälder. Sedan genomförs oftast samarbetssamtalen med båda föräldrarna närvarande.

Antalet träffar för samarbetssamtal varierar. För några föräldrapar kan det räcka med ett samtal, andra kan behöva flera. Samtalsledaren berättar vilken sekretess som gäller för samtalen. I samtalen kan föräldrarna få information om vilken lagstiftning som gäller och få prata om frågor man behöver ta ställning till i sin roll som förälder.

Källa: Socialstyrelsen

16 Aug 2017