Många barn far illa under Coronaepidemin

Enligt BRIS och andra barnrättsorganisationer finns det mycket som tyder på att många barn far illa under Coronaepidemin, mycket på grund av ökad isolering.

Trots att skolorna i Sverige - i motsats till i många andra länder - hållits öppna under Coronaepidemin så har väldigt många barn i Sverige i år varit hemma betydligt mer än vanligt, både under vårterminen och under det pågående sommarlovet. Med de rekommendationer som gällt har ingen kunnat gå till jobb eller skola vid tecken på sjukdom, även de minsta förkylningssymtom har inneburit minst två dagars hemmavaro. Självklart har detta påverkat redan utsatta barn som lever med föräldrar som utsätter dem för hot eller kränkningar, eller har ett missbruk som barnet tvingas leva med.

Men även barn från i grunden trygga familjeförhållanden påverkas såklart av den allt överskuggande pandemin, som upptar många vuxnas tankar och agerande i ibland orimligt hög grad. Det är viktigt att komma ihåg att vuxenvärldens oro för pandemin och dess konsekvenser också i hög grad påverkar våra barn.

Alla barn har det inte bra hemma

De flesta barn i Sverige bor i trygga hem, med föräldrar som klarar av att försörja dem, ta hand om dem och erbjuda dem trygghet och vägar att utvecklas. Man kan så klart önska att detta gällde alla barn, men tyvärr ser inte verkligheten ut så. Överallt i Sverige finns enstaka barn som lever med föräldrar som är våldsamma, som missbrukar eller som lider av en psykisk sjukdom.

Under normala förhållanden blir detta många gånger uppmärksammat av samhället, mer specifikt av de vuxna som möter barnet i skol- eller fritidsmiljö. Men när isoleringen ökar i svenska hem så blir det också svårare för omvärlden att upptäcka missförhållanden och vidta åtgärder. Polisen meddelade tidigare i år att antalet orosanmälningar minskat sedan epidemins utbrott, något man menar beror på en minskad möjlighet att upptäcka missförhållanden.

Värre om skolorna stängs

Sett i backspegeln var det för många barn väldigt bra att grundskolorna inte stängde ner som en säkerhetsförebyggande åtgärd. I de länder som stängt sina skolor verkar inte åtgärden ha påverkat smittspridningen nämnvärt, och för många utsatta barn och barn med speciella behov i de länderna har situationen av allt att döma blivit ännu värre än i Sverige.

Att få gå till skolan är för många barn det enda sättet att ha kontakt med en ansvarstagande vuxenvärld, till vilken man i bästa fall kan anförtro sig och få hjälp i sin utsatta situation. Även för barn som har föräldrar som bråkar mycket och kanske står inför en separation är skolan ett andningshål där man kan tänka på annat ett slag och få perspektiv på tillvaron. Om den situation som rådde i våras återkommer till hösten gör nog regeringen klokt i att ändå låta skolorna fortsätta hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt.

Viktigt ta barns oro på allvar

Även i grunden trygga barn kan må dåligt under pandemin. Många vuxna har reagerat starkt sedan sjukdomen börjat sprida sig; vissa har blivit oroliga och isolerat sig, medan andra har blivit upprörda och arga över hur regeringen och myndigheterna hanterat utbrottet. Åter andra har tagit väldigt lätt på rekommendationerna och kanske förminskat situationen inför sina barn i hopp om att de inte ska bli oroliga.

Sammantaget har vi alla fått väldigt många motsägelsefulla bilder av pandemin och dess konsekvenser, och för ett barn som möts av så mycket motstridig information blir det förstås extra svårt att förstå vad det egentligen är som pågår.

Det är alltid bäst att ta ditt barns rädsla och oro för pandemin på allvar och inte försöka vifta bort dem. Berätta det du vet, och berätta också vad du inte vet. Var också noga med att påpeka att ingen har rätt svar på alla frågor om Coronaviruset, men att de som bestämmer hur epidemin ska hanteras i Sverige är experter på sjukdomar och hur de sprids, medan de flesta av oss inte är det.


Liknande artiklar

Ensam vårdnad ett stort ansvar

Krav för ensam vårdnad | Få hjälp av en erfaren advokat

Stöd vid skilsmässa

 

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
17 Aug 2020